Auto uitlezen met een Smartphone of Tablet

Iedere moderne auto maakt tegenwoordig gebruik van OBD2. Het is een afkorting voor de 2e generatie On Board Diagnostics. Vanaf 1996 zijn de meeste auto’s met dit systeem uitgerust. In Europa werd het zelfs voor benzinevoertuigen vanaf 2001 en dieselvoertuigen vanaf 2004 verplicht gesteld.

Meestal merkt men hier niks van, maar misschien is het u weleens opgevallen dat u bij een onderhoudsbeurt voor zogeheten diagnosekosten moest betalen. Of heeft u weleens meegemaakt dat het motorstoringslampje ging branden? Aangekomen bij de garage wordt 9 van de 10 keer de foutcode gewist en kunt u gewoon weer verder. Toch wordt hier al snel € 80,- voor gerekend. Gelukkig kunnen wij u die kosten besparen, want uitlezen kunt u tegenwoordig ook zelf!
Lees verder

OBD2, EOBD, OBD1 of OBD? Wat is het?

On Board Diagnostics

OBD is een afkorting voor On Board Diagnostics en werd in de jaren 80 geïntroduceerd. Het is een term die verwijst naar het voertuigmanagementsysteem en de interface voor het uitlezen van informatie over verschillende delen van het voertuig.

OBD1 werd in 1988 geïntroduceerd. De met OBD1 uitgeruste voertuigen moesten een motorstoringslampje bevatten en de mogelijkheid hebben tot het lezen en eventueel wissen van foutcodes. Omdat er geen standaard was, werden er veel verschillende stekkers en coderingen gebruikt.

OBD2, in Europa ook wel EOBD genoemd, werd in 1990 geïntroduceerd. De SAE (Society of Automotive Engineers) kwam met een lijst van SAE standaard protocollen die door de industrie moesten worden overgenomen. Hierdoor kan er dus met één diagnosesysteem meerdere automerken uitgelezen worden.
Lees verder

OBD2 foutcodes P0001 t/m P3500

OBD2 foutcodes P0001 t/m P0499

OBD2 bluetooth dongle V1.5OBD2 WIFI327 wifi dongleobd2-bluetooth-v1

P0001 Regeling Brandstofhoeveelheid, circuit onderbroken
P0002 Regeling Brandstofhoeveelheid, onwaarschijnlijk signaal
P0003 Regeling Brandstofhoeveelheid, laag signaal
P0004 Regeling Brandstofhoeveelheid, hoog signaal
P0005 Brandstof-afsluit-klep, circuit onderbroken
P0006 Brandstof-afsluit-klep, laag signaal
P0007 Brandstof-afsluit-klep, hoog signaal
P0008 Motor positiesysteem, cilinder-rij 1, motorvermogen
P0009 Motor positiesysteem, cilinder-rij 2, motorvermogen
P0010 Bedieningsmechanisme nokkenaspositie cilinder-rij 1, storing in circuit
P0011 Nokkenaspositie cilinder-rij 1, timing te veel vervroegd
P0012 Bedieningsmechanisme nokkenaspositie cilinder-rij 1, timing teveel verlaat
P0013 Bedieningsmechanisme nokkenaspositie cilinder-rij 1, storing in circuit
P0014 Bedieningsmechanisme nokkenaspositie cilinder-rij 1, timing te veel vervroegd
P0015 B Nokkenaspositiesensor timing te laat cilinder-rij 1
P0016 Krukaspositie in verband tot nokkenaspositie is weg; Bank 1 - sensor A
P0017 Krukaspositie in verband tot nokkenaspositie is weg; Bank 1 - sensor B
P0018 Krukaspositie in verband tot nokkenaspositie is weg; Bank 2- sensor A
P0019 Krukaspositie in verband tot nokkenaspositie is weg; Bank 2 - sensor B
P0020 Cilinder-rij 2, nokkenasverstelling, onjuiste werking
P0021 Cilinder-rij 2, nokkenasverstelling, voorgeschreven waarde niet bereikt
P0022 Cilinder-rij 2, nokkenasverstelling, voorgeschreven waarde niet bereikt
P0023 Cilinder-rij 2, nokkenasverstelling, onjuiste werking
P0024 Cilinder-rij 2, nokkenasverstelling uitlaat, waarde niet bereikt
P0025 Cilinder-rij 2, nokkenasverstelling uitlaat, waarde niet bereikt; Bank2
P0026 Verstelling inlaatklep(pen) opening, onjuiste werking; Bank1
P0027 Verstelling uitlaatklep(pen) opening, onjuiste werking; Bank1
P0028 Verstelling inlaatklep(pen) opening, onjuiste werking; Bank2
P0029 Verstelling uitlaatklep(pen) opening, onjuiste werking; Bank1
P0030 Cilinder-rij 1, lambdasonde 1 opwarmstroomcircuit, onderbreking
P0031 Cilinder-rij 1, lambdasonde 1 opwarmstroomcircuit, kortsluiting met massa
P0032 Cilinder-rij 1, lambdasonde 1 opwarmstroomcircuit, kortsluiting met plus
P0033 Turbo/super charger omloopklep, circuit onderbroken
P0034 Turbo/super charger omloopklep, sluiting aan massa
P0035 Turbo/super charger omloopklep, sluiting aan plus
P0036 Voorverwarmingselement lambdasonde; Bank 1 - sensor 2
P0037 Cilinder-rij 1, lambdasonde 2 opwarmstroomcircuit, kortsluiting met massa
P0038 Cilinder-rij 1, lambdasonde 2 opwarmstroomcircuit, kortsluiting met plus
P0039 Turbo/super charger omloopklep, onjuiste werking
P0040 Signalen lambdasondes gedraaid; Bank 1- sensor 1 ; Bank 2 - sensor 1
P0041 Signalen lambdasondes gedraaid; Bank 1- sensor 2 ; Bank 2 sensor 2
P0042 Verwarmingselement lambdasonde; Bank 1- sensor 3
P0043 Verwarmingselement lambdasonde sluiting met massa; Bank 1- sensor 3
P0044 Verwarmingselement lambdasonde sluiting met plus; Bank 1 - sensor 3
P0045 Regelsensor laaddruk turbo, onderbreking
P0046 Regelsensor laaddruk turbo, bereik/vermogen
P0047 Regelsensor laaddruk turbo, circuit te laag
P0048 Regelsensor laaddruk turbo, circuit te hoog
P0049 Turbine turbo, te hoog toerental
P0050 Cilinder-rij 2, lambdasonde 1 verwarmingselement, elektrische storing
P0051 Cilinder-rij 2, sonde 1 verwarmingselement, kortsluiting met massa
P0052 Cilinder-rij 2, lambdasonde 1 verwarmingselement, kortsluiting met plus
P0053 Weerstand verwarmingselement lambdasonde; Bank 1 - sensor 1
P0054 Weerstand verwarmingselement lambdasonde; Bank 1 - sensor 2
P0055 Weerstand verwarmingselement lambdasonde; Bank 1 - sensor 3
P0056 Cilinder-rij 2, verwarmingselement lambdasonde 2, elektrische storing
P0057 Cilinder-rij 2, verwarmingselement lambdasonde 2, kortsluiting met massa
P0058 Cilinder-rij 2, verwarmingselement lambdasonde 2, kortsluiting met plus
P0059 Weerstand verwarmingselement; Bank 2 - sensor 1
P0060 Weerstand verwarmingselement lambdasonde; Bank 2 - sensor 2
P0061 Weerstand verwarmingselement lambdasonde; Bank 2 - sensor 3
P0062 Verwarmingselement lambdasonde, sluiting naar massa; Bank 2 - sensor 3
P0063 Verwarmingselement lambdasonde, sluiting naar massa; Bank 2 - sensor 3
P0064 Verwarmingselement lambdasonde, sluiting naar plus; Bank 2 - sensor 3
P0065 Luchtregelklep voor verstuivers, onaannemelijk signaal
P0066 Luchtregelklep voor verstuivers, kortsluiting met massa
P0067 Luchtregelklep voor verstuivers, kortsluiting met plus
P0068 Verband luchtmeting tot gasklepstand weg
P0069 Verband luchtmeting tot barometrischedruk weg
P0070 Circuit omgevingstemperatuursensor
P0071 Omgevingstemperatuursensor, onjuist signaal
P0072 Omgevingstemperatuursensor, te laag signaal
P0073 Omgevingstemperatuursensor, te hoog signaal
P0074 Omgevingstemperatuursensor, sporadische storing
P0075 Circuit openingstijd inlaatklep(pen) Bank 1
P0076 Circuit openingstijd inlaatklep(pen) kortsluiting aan massa; Bank 1
P0077 Circuit openingstijd inlaatklep(pen) kortsluiting aan plus; Bank 1
P0078 Circuit openingstijd uitlaatklep(pen) Bank 1
P0079 Circuit openingstijd uitlaatklep(pen) kortsluiting aan massa; Bank 1
P0080 Circuit openingstijd uitlaatklep(pen) kortsluiting aan plus; Bank 1
P0081 Circuit openingstijd inlaatklep(pen) Bank 2
P0082 Circuit openingstijd inlaatklep(pen) kortsluiting aan massa; Bank 2
P0083 Circuit openingstijd inlaatklep(pen) kortsluiting aan plus; Bank 2
P0084 Circuit openingstijd uitlaatklep(pen) Bank 2
P0085 Circuit openingstijd uitlaatklep(pen) kortsluiting aan massa; Bank 2
P0086 Circuit openingstijd uitlaatklep(pen) kortsluiting aan plus; Bank 2
P0087 Brandstofgalerij, druk te laag
P0088 Brandstofgalerij, druk te hoog
P0089 Klep voor brandstofdosering, onaannemelijk signaal
P0090 Klep voor brandstofdosering, onderbreking
P0091 Klep voor brandstofdosering, kortsluiting met massa
P0092 Klep voor brandstofdosering, kortsluiting met plus
P0093 Lek in brandstofsysteem, groot
P0094 Lek in brandstofsysteem, klein
P0095 Circuit luchttemperatuursensor 2
P0096 Luchttemperatuursensor 2, onaannemelijk signaal
P0097 Luchttemperatuursensor 2, te laag signaal
P0098 Luchttemperatuursensor 2, te hoog signaal
P0099 Luchttemperatuursensor 2, sporadische storing
P0100 Massa of volume luchtstroming, onaannemelijk signaal
P0101 Luchtmassasensor, onaannemelijk signaal
P0102 Luchtmassasensor, signaal te zwak
P0103 Luchtmassasensor, te hoog signaal
P0104 Luchtmassasensor, sporadische storing
P0105 Absolute druksensor inlaat(map), onaannemelijk signaal
P0106 Absolute druksensor inlaat, onaannemelijk signaal
P0107 Absolute druksensor inlaat(map), signaal te zwak
P0108 Absolute druksensor inlaat(map), signaal te sterk
P0109 Absolute druksensor inlaat(map), sporadische storing
P0110 Luchttemperatuursensor, te laag signaal
P0111 Luchttemperatuursensor, signaal te sterk
P0112 Luchttemperatuursensor, signaal te zwak
P0113 Luchttemperatuursensor, signaal te sterk
P0114 Luchttemperatuursensor, sporadische storing
P0115 Koelvloeistoftemperatuursensor, geen of onjuist signaal
P0116 Koelvloeistoftemperatuursensor, geen of onjuist signaal
P0117 Koelvloeistoftemperatuursensor, te laag signaal
P0118 Koelvloeistoftemperatuursensor, te hoog signaal
P0119 Koelvloeistoftemperatuursensor, sporadische storing
P0120 Gasklep potentiemeter, onaannemelijk signaal
P0121 Gasklep potentiometer, onaannemelijk signaal
P0122 Gasklep potentiometer, signaal te zwak
P0123 Gasklep potentiometer, te hoog signaal
P0124 Gasklep potentiometer, sporadische storing
P0125 Koelvloeistoftemperatuur voor lambdaregeling, niet bereikt "open loop"
P0126 Koelvloeistoftemperatuursensor, onjuist signaal voor stabiel laten draaien motor
P0127 Inlaatluchttemperatuur te hoog
P0128 Klep voor koelvloeistofcircuit, temperatuur onder regelbereik
P0129 Barometrische druk te laag
P0130 Lambdasonde, storing in circuit Bank 1 - sensor 1
P0131 Cilinder-rij 1 lambdasonde 1, spanning te laag
P0132 Cilinder-rij 1 lambdasonde 1, spanning te hoog
P0133 Lambdasensor, lage spanning, trage respons; Bank 1 - sensor 1
P0134 Lambdasensor, circuit onderbroken; Bank 1 - sensor 1
P0135 Verwarmingselement lambdasonde, onjuiste werking; Bank 1 - sensor 1
P0136 Lambdasonde, onaannemelijk signaal; Bank 1 - sensor 2
P0137 Lambdasonde, te laag signaal; Bank 1 - sensor 2
P0138 Lambdasonde, te hoog signaal; Bank 1 - sensor 2
P0139 Lambdasonde, te trage respons; Bank 1 - sensor 2
P0140 Lambdasonde, geen activiteiten waargenomen; Bank 1 - sensor 2
P0141 Verwarmingselement lambdasonde, onjuiste werking; Bank 1 - sensor 2
P0142 Lambdasonde, storing in circuit; Bank 1 - sensor 3
P0143 Lambdasensor, signaal te laag; Bank 1 - sensor 3
P0144 Lambdasonde, te hoge voltage; Bank 1 - sensor 3
P0145 Lambdasonde, te trage respons; Bank 1 - sensor 3
P0146 Lambdasonde, geen activiteiten waargenomen; Bank 1 - sensor 3
P0147 Verwarmingselement lambdasonde, onjuiste werking; Bank 1 - sensor 3
P0148 Fout in aanvoersysteem brandstof
P0148 Fout in aanvoersysteem brandstof
P0149 Brandstofberekeningssysteem, afwijking van inspuittijden
P0150 Lambdasonde, storing in circuit; Bank 2, sensor 1
P0151 Lambdasonde, Te lage spanning; Bank 2 - sensor 1
P0152 Lambdasonde, spanning te hoog; Bank 2 - sensor 1
P0153 Lambdasonde, te trage respons; Bank 2 - sensor 1
P0154 Lambdasonde, geen activiteiten waargenomen; Bank 2 - sensor 1
P0155 Verwarmingselement lambdasonde, storing in circuit; Bank 2 - sensor 1
P0156 Lambdasonde, storing in circuit; Bank 2 - sensor 2
P0157 Lambdasonde, spanning te laag; Bank 2 - sensor 2
P0158 Lambdasonde, te hoge voltage; Bank 2 - sensor 2
P0159 Lambdasonde, te trage respons; Bank 2 - sensor 2
P0160 Lambdasonde, geen activiteiten waargenomen; Bank 2 - sensor 2
P0161 Verwarmingselement lambdasonde, storing in circuit; Bank 2 - sensor 2
P0162 Lambdasonde, circuit; Bank 2 - sensor 3
P0163 Lambdasonde, te lage voltage; Bank 2 - sensor 3
P0164 Lambdasonde, te hoge voltage; Bank 2 - sensor 3
P0165 Lambdasonde, te trage respons; Bank 2 - sensor 3
P0166 Lambdasonde, geen activiteiten waargenomen; Bank 2 - sensor 3
P0167 Verwarmingselement lambdasonde, onjuiste werking; Bank 2 - sensor 3
P0168 Brandstof temperatuur te hoog
P0169 Brandstofverbruik niet correct
P0170 Storing in systeem brandstofmengsel correctie
P0171 Samenstelling lucht/brandstof mengsel te arm
P0172 Samenstelling lucht/brandstofmengsel te rijk
P0173 Onjuiste berekening lucht/brandstofmengsel; Bank 2
P0174 Lucht/brandstof mengsel te arm; Bank 2
P0175 Lucht/brandstof mengsel te rijk; Bank 2
P0176 Brandstofmengselsensor, fout in circuit
P0177 Brandstofmengselsensor, onaannemelijk signaal
P0178 Sensor brandstofsamenstelling,signaal te laag
P0179 Brandstofmengselsensor, te lage invoer
P0180 Brandstoftemperatuursensor "A", onjuiste signaal spanning
P0181 Brandstoftemperatuursensor "A", onaannemelijk signaal
P0182 Brandstoftemperatuursensor "A", invoer beneden minimum
P0183 Brandstoftemperatuursensor "A", invoer boven maximum
P0184 Brandstoftemperatuursensor "A", sporadische storing
P0185 Brandstoftemperatuursensor "B", onjuist signaal
P0186 Brandstoftemperatuursensor "B", onaannemelijk signaal
P0187 Brandstoftemperatuursensor "B", invoer beneden minimum
P0188 Brandstoftemperatuursensor "B", invoer boven het maximum
P0189 Brandstoftemperatuursensor "B", sporadische storing
P0190 Onjuiste brandstofdruk
P0191 Sensor brandstofdruk, onaannemelijk signaal
P0192 Sensor brandstofdruk, kortsluiting met massa
P0193 Sensor brandstofdruk, kortsluiting met plus
P0194 Sensor brandstofdruk, sporadische storing
P0195 Motorolie temperatuursensor, onjuist signaal
P0196 Motorolie temperatuursensor, onaannemelijk signaal
P0197 Motorolie temperatuursensor, signaal te zwak
P0198 Motorolie temperatuursensor, signaal te sterk
P0199 Motorolie temperatuursensor, sporadische storing
P0200 injectoren, onjuiste werking
P0201 Injector 1, storing in circuit
P0202 Injector 2, storing in circuit
P0203 Injector 3, storing in circuit
P0204 Injector 4, storing in circuit
P0205 Injector 5, storing in circuit
P0206 Injector 6, storing in circuit
P0207 Injector 7, storing in circuit
P0208 Injector 8, storing in circuit
P0209 Injector 9, storing in circuit
P0210 Injector 10, storing in circuit
P0211 Injector 11, storing in circuit
P0212 Injector 12, storing in circuit
P0213 Koustart injector 1, onjuiste werking
P0214 Koustart injector 2, onjuiste werking
P0215 Brandstofafsluitklep, onjuiste werking
P0216 Klep inspuitbegin, onjuiste werking
P0217 Motor temperatuur veel te hoog
P0218 Transmissie temperatuur veel te hoog
P0219 Maximum motortoerental overschreden
P0220 Gaspedaalpositiesensor, onjuist signaal
P0221 Gasklephoeksensor 2 , onaannemelijk signaal
P0222 Gasklephoeksensor 2, signaal te zwak
P0223 Gasklephoeksensor 2, signaal te sterk
P0224 Gasklep/pedaal positiesensor, sporadische storing
P0225 Gasklep/pedaal positiesensor, voedingsspanning
P0226 Gasklep/pedaal positiesensor, onaannemelijk signaal
P0227 Gasklep/pedaal positiesensor, signaal te zwak
P0228 Gasklep/pedaal positiesensor, signaal te sterk
P0228 Gasklep/pedaal positiesensor, signaal te sterk
P0229 Gasklep/pedaal positiesensor "C", sporadische storing
P0230 Brandstofpomprelais, storing in circuit
P0231 Brandstofpomp, storing in secundair circuit
P0232 Brandstofpomp, sluiting naar plus
P0233 Brandstofpomp, circuit secundaire brandstofpomp sporadische storing
P0234 Turbo laaddrukregeling, regelgrens overschreden
P0235 Turbodruksensor, onjuiste werking
P0236 Turbo/super charger, laaddruksensor "A" onaannemelijk signaal
P0237 Turbo/super charger, laaddruksensor "A" te laag signaal
P0238 Turbo/super charger, laaddruksensor "A" te hoog signaal
P0239 Turbo/super charger, laaddruksensor "B" onjuist signaal
P0240 Turbo/super charger, laaddruksensor "B" onaannemelijk signaal
P0241 Turbo/super charger, laaddruksensor "B" te laag signaal
P0242 Turbo/super charger, laaddruksensor "B" te hoog signaal
P0243 Turbo/super charger, laaddrukbegrenzing kortsluiting aan massa
P0244 Turbo/super charger, laaddrukbegrenzer "A" onjuiste werking
P0245 Turbo/super charger, laaddrukbegrenzing , kortsluiting aan massa
P0246 Turbo/super charger, laaddrukbegrenzing , kortsluiting aan plus
P0247 Turbo/super charger, omloopmagneetklep "B" onjuiste werking
P0248 Turbo/super charger, omloopmagneetklep "B" buiten meet bereik
P0249 Turbo/super charger, omloopmagneetklep "B" te lage spanning
P0250 Turbo/super charger, omloopmagneetklep "B" te hoge spanning
P0251 Inspuitbegin verstelling "A", onjuiste werking
P0252 Inspuitbegin verstelling "A", buiten bereik
P0253 Inspuitbegin verstelling "A", signaal te laag
P0254 Inspuitbegin verstelling "A", signaal te hoog
P0255 Inspuitbegin verstelling "A", sporadische storing
P0256 Inspuitbegin verstelling "B", onjuiste werking
P0257 Inspuitbegin verstelling "B", buiten meetbereik
P0258 Inspuitbegin verstelling "B", signaal te laag
P0259 Inspuitbegin verstelling "B", signaal te hoog
P0260 Inspuitbegin verstelling "B", sporadische storing
P0261 Injector cilinder 1, kortsluiting met massa
P0262 Injector cilinder 1, kortsluiting met plus
P0263 Inspuithoeveelheid cilinder 1 niet in balans
P0264 Injector cilinder 2, kortsluiting met massa
P0265 Injector cilinder 2, kortsluiting met plus
P0266 Inspuithoeveelheid cilinder 2 niet in balans
P0267 Injector cilinder 3, kortsluiting met massa
P0268 Injector cilinder 3, kortsluiting met plus
P0269 Inspuithoeveelheid cilinder 3 niet in balans
P0270 Injector cilinder 4, kortsluiting met massa
P0271 Injector cilinder 4, kortsluiting met plus
P0272 Inspuithoeveelheid cilinder 4 niet in balans
P0273 Injector cilinder 5, kortsluiting met massa
P0274 Injector cilinder 5, kortsluiting met plus
P0275 Inspuithoeveelheid cilinder 5 niet in balans
P0276 Injector cilinder 6, kortsluiting met massa
P0277 Injector cilinder 6 kortsluiting met plus
P0278 Inspuithoeveelheid cilinder 6 niet in balans
P0279 Injector cilinder 7, kortsluiting met massa
P0280 Injector cilinder 7, kortsluiting met plus
P0281 Inspuithoeveelheid cilinder 7 niet in balans
P0282 Injector cilinder 8, kortsluiting met massa
P0283 Injector cilinder 8, kortsluiting met plus
P0284 Inspuithoeveelheid cilinder 8 niet in balans
P0285 Injector cilinder 9, kortsluiting met massa
P0286 Injector cilinder 9, kortsluiting met plus
P0287 Inspuithoeveelheid cilinder 9 niet in balans
P0288 Injector cilinder 10, kortsluiting met massa
P0289 Injector cilinder 10, kortsluiting met plus
P0290 Inspuithoeveelheid cilinder 10 niet in balans
P0291 Injector cilinder 11, kortsluiting met massa
P0292 Injector cilinder 11, kortsluiting met plus
P0293 Inspuithoeveelheid cilinder 11 niet in balans
P0294 Injector cilinder 12, kortsluiting met massa
P0295 Injector cilinder 12, kortsluiting met plus
P0296 Inspuithoeveelheid cilinder 12 niet in balans
P0297 Voertuig conditie overbelast
P0298 Motor olie temperatuur te hoog
P0299 Turbo/ charger overbelast
P0300 Meervoudig overslaan cilinder waargenomen
P0301 Overslaan cilinder 1 gedetecteerd
P0302 Overslaan cilinder 2 gedetecteerd
P0303 Overslaan cilinder 3 gedetecteerd
P0304 Overslaan cilinder 4 gedetecteerd
P0305 Overslaan cilinder 5 gedetecteerd
P0306 Overslaan cilinder 6 gedetecteerd
P0307 Overslaan cilinder 7 gedetecteerd
P0308 Overslaan cilinder 8 gedetecteerd
P0309 Overslaan cilinder 9 gedetecteerd
P0310 Overslaan cilinder 10 gedetecteerd
P0311 Overslaan cilinder 11 gedetecteerd
P0312 Overslaan cilinder 12 gedetecteerd
P0313 Cilinderoverslag herkend, brandstofgebrek
P0314 Cilinderoverslag, een cilinder
P0315 Afwijkingen krukaspositie systeem
P0316 Overslaan tijdens eerste 1000 omwentelingen gedetecteerd
P0317 Hardware ruw-terrein regeling niet aanwezig
P0318 Wegdekconditiesensor "A", onjuist signaal
P0319 Wegdekconditiesensor "B", onjuist signaal
P0320 Sensor motortoerental geen juist signaal
P0321 Sensor motortoerental, onaannemelijk signaal
P0322 Sensor motortoerental/krukassensor, geen signaal
P0323 Motortoerental sensor, sporadische storing
P0324 Pingelregeling, onjuiste werking
P0325 Pingelsensor, onjuist signaal; Bank 1
P0326 Pingelsensor, onaannemelijk signaal; Bank 1
P0327 Pingelsensor, signaal te zwak; Bank 1
P0328 Pingelsensor, signaal te sterk; Bank 1
P0329 Pingelsensor, sporadische storing; Bank 1
P0330 Pingelsensor, onjuist signaal; Bank 2
P0331 Pingelsensor "B", onaannemelijk signaal; Bank 2
P0332 Pingelsensor, signaal te zwak; Bank 2
P0333 Pingelsensor, signaal te sterk; Bank 2
P0334 Pingelsensor, sporadische storing; Bank 2
P0335 Krukaspositie-sensor "A", onjuist signaal
P0336 Krukassensor, onjuist signaal
P0337 Krukassensor, signaal te zwak
P0338 Krukassensor, signaal te hoog
P0339 Krukassensor, sporadische storing
P0340 Nokkenaspositie sensor, onjuist signaal; Bank 1
P0341 Nokkenaspositie-sensor, onaannemelijk signaal; Bank 1
P0342 Nokkenaspositie-sensor, signaal te zwak; Bank 1
P0343 Nokkenaspositie-sensor, signaal te sterk; Bank 1
P0344 Nokkenaspositie-sensor, sporadische storing; Bank 1
P0345 Nokkenaspositie-sensor, circuit; Bank 2
P0346 Nokkenaspositie-sensor, Onaannemelijk signaal
P0347 Nokkenaspositie-sensor, kortsluiting met massa; Bank 2
P0348 Nokkenaspositie-sensor, kortsluiting met plus; Bank 2
P0349 Nokkenaspositie-sensor, sporadische storing; Bank 2
P0350 Bobine, onjuiste werking
P0351 Bobine, onjuiste werking
P0352 Bobine "B", onjuiste werking
P0353 Bobine "C", onjuiste werking
P0354 Bobine "D", onjuiste werking
P0355 Bobine "E", onjuiste werking
P0356 Bobine "F", onjuiste werking
P0357 Bobine "G", onjuiste werking
P0358 Bobine "H", onjuiste werking
P0359 Bobine "I", onjuiste werking
P0360 Bobine "J", onjuiste werking
P0361 Bobine "K", onjuiste werking
P0362 Bobine "L", onjuiste werking
P0363 Overslaan gedetecteerd, brandstoftoevoer onderbroken
P0364 Bobine "L", onjuiste werking primair/secundair circuit
P0365 Nokkenaspositie-sensor, onjuiste werking; Bank 1
P0366 Nokkenaspositie-sensor, onaannemelijk signaal; Bank 1
P0367 Nokkenaspositie-sensor, signaal te zwak; Bank 1
P0368 Nokkenaspositiesensor, signaal te sterk; Bank 1
P0369 Nokkenaspositiesensor, sporadische storing; Bank 1
P0370 Referentie signaal "timing" onjuist
P0371 Referentie signaal "timing" te veel pulsen
P0372 Referentie signaal "timing" te weinig pulsen
P0373 Referentie signaal "timing", sporadische storing; Signaal "A"
P0374 Referentie signaal "timing", signaal onderbroken; Signaal "A"
P0375 Timings-referentie signaal hoog "B", onjuist signaal
P0376 Timings-referentie signaal hoog "B", te veel pulsen
P0377 Timings-referentie signaal hoog "B", te weinig pulsen
P0378 Timings-referentie signaal hoog "B", sporadische storing
P0379 Timings-referentie signaal hoog "B", sporadische storing / geen pulsen
P0380 Gloeibougie, circuit "A"
P0381 Fout in gloeibougie circuit(controle lamp)
P0382 Gloeibougie, circuit "B"
P0383 Fout in gloeibougie circuit(controle lamp)
P0384 Gloeibougie, circuit "B"
P0385 Krukassensor "B", onjuist signaal
P0386 Krukassensor "B", onaannemelijk signaal
P0387 Krukassensor "B", te laag signaal
P0388 Krukassensor "B", te hoog signaal
P0388 Krukassensor "B", te hoog signaal
P0389 Krukassensor "B", sporadische storing
P0390 Nokkenaspositiesensor "B", onjuiste werking; Bank 2
P0391 Nokkenaspositiesensor "B" , onaannemelijk signaal; Bank 2
P0392 Nokkenaspositiesensor "B", signaal te zwak; Bank 2
P0393 Nokkenaspositiesensor "B", signaal te sterk; Bank 2
P0394 Nokkenaspositiesensor "B", sporadische storing; Bank 2
P0400 Uitlaatgasrecirculatiesysteem, onjuiste werking
P0401 Uitlaatgasrecirculatiesysteem, onvoldoende stroming gassen
P0402 Uitlaatgasrecirculatiesysteem, te veel uitlaatgasdoorstroming vastgesteld
P0403 Magneetklep-uitlaatgasrecirculatie, onjuiste werking
P0404 Uitlaatgasrecirculatiesysteem, regelverschil
P0405 Temperatuursensor "A" uitlaatgasrecirculatie, signaal te zwak
P0406 Temperatuursensor "A" uitlaatgasrecirculatie, signaal te sterk
P0407 Potentiometer "B" uitlaatgasrecirculatie, signaal te zwak
P0408 Potentiometer "B" uitlaatgasrecirculatie, signaal te sterk
P0409 Uitlaatgasrecirculatie sensor "A", onjuist signaal
P0410 Secundair -luchtsysteem, onjuiste werking
P0411 Secundair luchtsysteem, onvoldoende doorstroming
P0412 Secundaire luchtinblaasklep "A", onjuiste werking
P0413 Secundaire luchtinblaasklep, circuit onderbroken
P0414 Secundaire luchtinblaasklep "A", kortsluiting
P0415 Secundaire luchtinblaasklep "B", onjuiste werking
P0416 Secundaire luchtinblaasklep "B", circuit onderbroken
P0417 Secundaire luchtinblaasklep "B", kortsluiting
P0418 Relais voor secundaire luchtpomp "A", onjuiste werking
P0419 Relais voor secundaire luchtpomp "B", onjuiste werking
P0420 Katalysator, onjuiste werking
P0421 Katalysator, onjuiste werking; Bank 1
P0422 Hoofd katalysator, onjuiste werking; Bank 1
P0423 Verwarmde katalysator, onjuiste werking; Bank 1
P0424 Verwarmde katalysator, temperatuur te laag; Bank1
P0425 Temperatuursensor katalysator; Bank 1
P0426 Temperatuur sensor katalysator, onjuiste werking; Bank 1
P0427 Temperatuur sensor katalysator, kortsluiting met massa; Bank 1
P0428 Temperatuursensor katalysator, kortsluiting met plus; Bank 1
P0429 Verwarmde katalysator, onjuiste werking circuit verwarming; Bank 1
P0430 Katalysator, onjuiste werking; Bank 2
P0431 Opwarmkatalysator, onjuiste werking; Bank 2
P0432 Hoofdkatalysator, geringe werking; Bank 2
P0433 Verwarmde katalysator, geringe werking; Bank 2
P0434 Katalysator, temperatuur te laag; Bank 2
P0435 Temperatuursensor katalysator; Bank 2
P0436 Temperatuursensor katalysator, onaannemelijk signaal; Bank 2
P0437 Temperatuursensor katalysator, Kortsluiting met massa; Bank 2
P0438 Temperatuursensor katalysator, Kortsluiting met plus; Bank 2
P0439 Verwarming circuit katalysator; Bank 2
P0440 Brandstofregeneratiesysteem, onjuiste werking
P0441 Brandstofregeneratiesysteem, doorlaat foutief
P0442 Brandstofregeneratiesysteem, lekkage gedetecteerd
P0443 Brandstofregeneratieklep, onjuiste werking
P0444 Magneetklep brandstofregeneratiesysteem, circuit onderbroken
P0445 Magneetklep brandstofregeneratiesysteem, kortsluiting
P0446 Brandstofregeneratiesysteem, controle circuit
P0447 Brandstofregeneratiesysteem, systeem blijft "open" staan
P0448 Brandstofregeneratiesysteem, systeem blijft "gesloten"
P0449 Brandstofregeneratiesysteem, sporadische storing
P0450 Druksensor brandstofregeneratiesysteem, onjuist signaal
P0451 Druksensor brandstofregeneratiesysteem, circuit onderbroken
P0452 Druksensor brandstofregeneratiesysteem, signaal te zwak
P0453 Druksensor brandstofregeneratiesysteem, signaal te sterk
P0454 Druksensor brandstofregeneratiesysteem, sporadische storing
P0455 Brandstofregeneratiesysteem, lekkage waargenomen
P0456 Brandstofdamp afzuigsysteem, erg klein lek
P0457 Brandstofdamp afzuigsysteem, lek (vuldop ontbreekt/los)
P0458 Klep brandstofdamp afzuigsysteem, laag circuit
P0459 Klep brandstofdamp afzuigsysteem, hoog circuit
P0460 Brandstofniveausensor, onjuist signaal
P0461 Brandstofniveau sensor, onaannemelijk signaal
P0462 Brandstofniveau sensor, signaal te zwak
P0463 Brandstofniveau sensor, signaal te sterk
P0464 Brandstof niveausensor, sporadische storing
P0465 Brandstofregeneratie systeem, circuit stromingssensor
P0466 Stromingssensor brandstofregeneratie systeem, onaannemelijk signaal
P0467 Stromingssensor brandstofregeneratie systeem, signaal te laag
P0468 Stromingssensor brandstofregeneratie systeem, signaal te hoog
P0469 Stromingssensor brandstofregeneratie systeem, sporadische storing
P0470 Uitlaatgasdruksensor, onjuist signaal
P0471 Uitlaatgasdruksensor, onaannemelijk signaal
P0472 Uitlaatgasdruksensor, signaal te laag
P0473 Uitlaatgasdruksensor, signaal te hoog
P0474 Uitlaatgasdruksensor, sporadische storing
P0475 Uitlaatgasdruksensor, onjuiste werking
P0476 Uitlaatgasdrukcontroleklep, onjuiste werking
P0477 Uitlaatgasdrukcontroleklep, signaal te laag
P0478 Uitlaatgasdrukcontroleklep, signaal te hoog
P0479 Uitlaatgasdrukcontroleklep, sporadische storing
P0480 Koelluchtventilatoraansturing 1, onjuiste werking
P0481 Koelluchtventilatoraansturing 2, onjuiste werking
P0482 Koelluchtventilatoraansturing 3, onjuiste werking
P0483 Koelluchtventilator, werking
P0484 Koelluchtventilator, stroom circuit
P0485 Koelluchtventilator, massa probleem
P0486 Sensor uitlaatgasrecirculatie "B", onjuist signaal
P0487 Uitlaatgasrecirculatiepositiesensor, onjuist signaal
P0488 Uitlaatgasrecirculatiepositiesensor, onjuist signaal
P0489 Uitlaatgasrecirculatie controle circuit, signaal te laag
P0490 Uitlaatgasrecirculatie controle circuit, signaal te hoog
P0491 Secundaire luchtinjectie systeem; Bank 1
P0492 Secundaire luchtinjectie systeem; Bank 2
P0493 Koelluchtventilator overbelast
P0494 Koelluchtventilator, te trage werking P0495 Koelluchtventilator, te hoge ventilator snelheid
P0496 Brandstofregeneratiesysteem, doorstroming te hoog
P0497 Brandstofregeneratiesysteem, doorstroming te laag
P0498 Brandstofregeneratiecontrolesysteem, signaal te laag
P0499 Brandstofregeneratiecontrolesysteem, signaal te hoog

OBD2 foutcodes P0500 t/m P0999

OBD2 bluetooth dongle V1.5OBD2 WIFI327 wifi dongleobd2-bluetooth-v1

P0500 Snelheidsensor, onjuist signaal
P0501 Snelheidsensor, onjuist signaal
P0502 Snelheidsensor, onjuist signaal
P0503 Voertuigsnelheids-sensor, signaal te hoog / sporadische storing
P0504 Remlichtschakelaar A / B, samenhang
P0505 Stationair regelklep, onjuiste werking
P0506 Stationair regelklep, toerental lager dan verwacht
P0507 Stationair regelklep, toerental hoger dan verwacht
P0508 Regeling stationair toerental, signaal te laag
P0509 Regeling stationair toerental, signaal te hoog
P0510 Stationair schakelaar, onjuist signaal
P0511 Stationair toerental controle circuit
P0512 Beïnvloeding stationair toerental niet mogelijk
P0513 Verkeerde blokkeringscode
P0514 Temperatuursensor accu, onjuist signaal
P0515 Temperatuursensor accu, onjuist signaal
P0516 Temperatuursensor accu, te laag signaal
P0517 Temperatuursensor accu, te hoog signaal
P0518 Stationair controle sporadische storing
P0519 Stationair controle circuit, onjuiste werking
P0520 Motorolie druksensor/schakelaar, onjuist signaal
P0521 Motorolie druksensor/schakelaar, onaannemelijk signaal
P0522 Motorolie druksensor/schakelaar, te laag signaal
P0523 Motorolie druksensor/schakelaar, te hoog signaal
P0524 Motorolie druk te laag
P0525 Cruisecontrol servo, onjuiste werking
P0526 Koelluchtventilator snelheidsensor, onaannemelijk signaal
P0527 Koelluchtventilator snelheidsensor, onjuist signaal
P0528 Koelluchtventilator snelheidsensor, geen signaal
P0529 Koelluchtventilator snelheidsensor, sporadische storing
P0530 Druksensor airco, onjuist signaal
P0531 Belastingsignaal van airco compressor, onaannemelijk signaal
P0532 Druksensor airco, signaal te zwak
P0533 Druksensor airco, signaal te sterk
P0534 Airco, verlies van koelmiddel
P0535 Temperatuursensor verdamper airco, onjuist signaal
P0536 Temperatuursensor verdamper airco, onaannemelijk signaal
P0537 Temperatuursensor verdamper airco, te laag signaal
P0538 Temperatuursensor verdamper airco, te hoog signaal
P0539 Temperatuursensor verdamper airco, sporadische storing
P0540 Circuit verwarming inlaatlucht "A"
P0541 Verwarming inlaatlucht "A", sluiting naar massa
P0542 Verwarming inlaatlucht "A", sluiting naar plus
P0543 Verwarming inlaatlucht "A", circuit onderbroken
P0544 Sensor temperatuur uitlaatgasrecirculatie Cilinder-rij 1, fout in circuit
P0545 Sensor temperatuur uitlaatgasrecirculatie Cilinder-rij 1, laag signaal
P0546 Sensor temperatuur uitlaatgasrecirculatie Cilinder-rij 1, hoog signaal
P0547 Sensor temperatuur uitlaatgasrecirculatie Cilinder-rij 2, fout in circuit
P0548 Sensor temperatuur uitlaatgasrecirculatie Cilinder-rij 2, laag signaal
P0549 Sensor temperatuur uitlaatgasrecirculatie Cilinder-rij 2, hoog signaal
P0550 Druksensor stuurbekrachtiging, onjuist signaal
P0551 Druksensor stuurbekrachtiging, onaannemelijk signaal
P0552 Druksensor stuurbekrachtiging, te laag signaal
P0553 Druksensor stuurbekrachtiging, te hoog signaal
P0554 Druksensor stuurbekrachtiging, sporadische storing
P0555 Sensor remkracht versterker
P0556 Sensor remkracht versterker, onaannemelijk signaal
P0557 Sensor remkracht versterker, te laag signaal
P0558 Sensor remkracht versterker, te hoog signaal
P0559 Sensor remkracht versterker, sporadische storing
P0560 Systeemspanning, onaannemelijk signaal
P0561 Systeemvoltage, niet stabiel
P0562 Systeemspanning, spanning te laag
P0563 Systeemspanning, spanning te hoog
P0564 Cruise control, invoer Multifunctionele schakelaar "A"
P0565 Aanschakel signaal cruisecontrol is niet aanwezig
P0566 Uitschakel signaal cruisecontrol is niet aanwezig
P0567 Cruisecontrol, signaal terugkoppeling afwezig
P0568 Schakelaar cruisecontrol snelheidsregelsysteem, onaannemelijk signaal
P0569 Cruisecontrol, afrem signaal ontbreekt
P0570 Signaal acceleratie cruisecontrol, onjuist signaal
P0571 Cruisecontrol, onjuist signaal remlichtschakelaar
P0572 Cruisecontrol, signaal remlichtschakelaar beneden minimum
P0573 Cruisecontrol, signaal remlichtschakelaar te hoog
P0574 Cruisecontrol, voertuig snelheid te hoog
P0575 Cruisecontrol, onjuist signaal circuit invoer
P0576 Cruisecontrol invoer circuit, te laag signaal
P0577 Cruisecontrol invoer circuit, te hoog signaal
P0578 Cruisecontrol, invoer multi-functie schakelaar "A", circuit onderbroken
P0579 Cruisecontrol, invoer multi-functie schakelaar "A", onjuiste werking
P0580 Cruisecontrol, invoer Multi-functie schakelaar "A", signaal te laag
P0581 Cruisecontrol, invoer Multi-functie schakelaar "A", signaal te hoog
P0582 Cruisecontrol vacuüm controle circuit, circuit onderbroken
P0583 Cruisecontrol vacuüm controle circuit, te laag signaal
P0584 Cruisecontrol vacuüm controle circuit, te hoog signaal
P0585 Cruise control, verband tussen invoer Multi-functie schakelaar "A"/ "B" weg
P0586 Cruise control, ventilatie / ontluchting regeling, circuit onderbroken
P0587 Cruise control, ventilatie / ontluchting regeling, kortsluiting met massa
P0588 Cruise control, ventilatie / ontluchting regeling, kortsluiting met plus
P0589 Cruise control, invoer multi-functie schakelaar "B"
P0590 Cruise control, invoer multi-functie schakelaar "B", circuit onderbroken
P0591 Cruise control, invoer multi-functie schakelaar "B", onjuiste werking
P0592 Cruise control, invoer multi-functie schakelaar "B", te laag signaal
P0593 Cruise control, invoer multi-functie schakelaar "B", te hoog signaal
P0594 Cruise control, servo regeling, circuit onderbroken
P0595 Cruise control, servo regeling, kortsluiting aan massa
P0596 Cruise control, servo regeling, kortsluiting aan plus
P0597 Thermostaat temperatuur controle, circuit onderbroken
P0598 Thermostaat temperatuur controle, te laag signaal
P0599 Thermostaat temperatuur controle, te hoog signaal
P0600 Seriële communicatie ontbreekt
P0601 Regelapparaat defect
P0602 Regelapparaat defect, interne fout
P0603 Regelapparaat defect, interne fout(KAM)
P0604 Regelapparaat defect (Ram geheugen)
P0605 Regelapparaat defect (ROM geheugen)
P0606 Regelapparaat defect, fout in micro processor
P0607 Regelapparaat defect, onjuiste werking
P0608 Stuurmodule snelheidssensor uitgang "A"
P0609 Stuurmodule snelheidssensor uitgang "B"
P0610 Regelunit, fout in module voertuig opties
P0611 Regelunit, controle module werking injectoren
P0612 Regelunit, injector controle module circuit relais
P0613 Regelunit, TCM processor
P0614 Regelunit/regeleenheid transmissie, miscommunicatie
P0615 Startmotortrelais, circuit
P0616 Startmotorrelais, kortsluiting met massa
P0617 Startmotorrelais, kortsluiting met plus
P0618 Alternatieve brandstofcontrole module, geheugenfout(KAM)
P0619 Alternatieve brandstofcontrole module, geheugenfout(RAM/ROM)
P0620 Controle circuit dynamo
P0621 Dynamo, Lampen sturing "L"
P0622 Dynamo, veld controle "F"
P0623 Controle circuit dynamo lamp
P0624 Brandstofdop controle lamp, circuit fout
P0625 Dynamo veld aansluiting, kortsluiting met massa
P0626 Dynamo veld aansluiting, kortsluiting met plus
P0627 Brandstofpompcontrole circuit, circuit onderbroken
P0628 Brandstofpompcontrole circuit, kortsluiting aan massa
P0629 Brandstofpompcontrole circuit, kortsluiting aan plus
P0630 Chassisnr niet geprogrammeerd of herkend, regeleenheid motor/regeleenheid aandrijflijn
P0631 Chassisnr niet geprogrammeerd of herkend, regeleenheid transmissie
P0632 Kilometerteller niet ingelezen in regelunit, regeleenheid motor/regeleenheid aandrijflijn
P0633 Sleutel startonderbreking niet ingeprogammeerd, regeleenheid motor/regeleenheid aandrijflijn
P0634 Regeleenheid: aandrijflijn, motor , transmissie; Temperatuur te hoog
P0635 Stuurbekrachtiging controle circuit
P0636 Stuurbekrachtiging controle circuit, sluiting aan massa
P0637 Stuurbekrachtiging controle circuit, sluiting aan plus
P0638 Gasklepregeleenheid, onaannemelijk signaal
P0639 Gasklepregeleenheid "2", onaannemelijk signaal
P0640 Circuit verwarming inlaatlucht
P0641 Sensor hoogte voltage "A", circuit onderbroken
P0642 Sensor referentie hoogte voltage "A", te laag signaal
P0643 Sensor referentie hoogte voltage "A", te hoog signaal
P0644 Instrumentenpaneel bestuurder, circuit seriële datacommunicatie
P0645 Airconditioning controle circuit, onaannemelijk signaal
P0646 Airconditioning controle circuit, te laag signaal
P0647 Airconditioning controle circuit, te hoog signaal
P0648 Controle lamp startonderbreking
P0649 Circuit "cruise-control" controle lamp
P0650 Diagnoselampje (MIL), storing in circuit
P0651 Sensor hoogte voltage "B", circuit onderbroken
P0652 Sensor hoogte voltage "B", te laag signaal
P0653 Sensor hoogte voltage "B", te hoog signaal
P0654 Uitgangssignaal voor motortoerental, onaannemelijk signaal
P0655 Diagnoselampje motortemperatuur, onaannemelijk signaal
P0656 Brandstofmeter, onjuist uitgangsignaal
P0657 Voltage "actuator", circuit onderbroken
P0658 Voltage "actuator", te lage voltage
P0659 Voltage "actuator", voltage te hoog
P0660 Inlaatspruitstuk-lengte/diameter-omschakeling, circuit onderbroken; Bank 1
P0661 Inlaatspruitstuk-lengte/diameter-omschakeling, kortsluiting met massa; Bank 1
P0662 Inlaatspruitstuk-lengte/diameter-omschakeling, kortsluiting met plus; Bank 1
P0663 Inlaatspruitstuk-lengte/diameter-omschakeling, circuit onderbroken; Bank 2
P0664 Inlaatspruitstuk-lengte/diameter-omschakeling, kortsluiting met massa; Bank 2
P0665 Inlaatspruitstuk-lengte/diameter-omschakeling, kortsluiting met massa; Bank 2
P0666 Regelunit, aandrijflijn, motor, transmissie; Circuit interne temperatuursensor
P0667 Regelunit, aandrijflijn, motor, transmissie; Interne temperatuursensor, onaannemelijk signaal
P0668 Regelunit, aandrijflijn, motor, transmissie; Interne temperatuursensor, te laag signaal
P0669 Regelunit, aandrijflijn, motor, transmissie; Interne temperatuursensor te hoog signaal
P0670 Regelunit gloeibougie-aansturing, onjuiste werking
P0671 Regelunit gloeibougie-aansturing cilinder 1, onjuiste werking
P0672 Regelunit gloeibougie-aansturing cilinder 2, onjuiste werking
P0673 Regelunit gloeibougie-aansturing cilinder 3, onjuiste werking
P0674 Gloeispiraal cilinder 4 (Q13), elektrische storing in stroomcircuit
P0675 Gloeispiraal cilinder 5 (Q14), elektrische storing in stroomcircuit
P0676 Gloeispiraal cilinder 6 (Q15), elektrische storing in stroomcircuit
P0677 Gloeispiraal cilinder 7 (Q16), elektrische storing in stroomcircuit
P0678 Gloeispiraal cilinder 8 (Q17), elektrische storing in stroomcircuit
P0679 Gloeispiraal cilinder 9 (Q18), elektrische storing in stroomcircuit
P0680 Gloeispiraal cilinder 10 (Q19), elektrische storing in stroomcircuit
P0681 Gloeispiraal cilinder 11 (Q20), elektrische storing in stroomcircuit
P0682 Gloeispiraal cilinder 12 (Q21), elektrische storing in stroomcircuit
P0683 Regelunit gloeibougies, geen signaal naar regeleenheid aandrijflijn
P0684 Regelunit gloeibougies, onaannemelijk signaal
P0685 Voedingsrelais regeleenheid, circuit onderbroken
P0686 Voedingsrelais regeleenheid, kortsluiting met massa
P0687 Voedingsrelais regeleenheid, kortsluiting met plus
P0688 Voedingsrelais regeleenheid, referentie circuit onderbroken
P0689 Voedingsrelais regeleenheid, referentie signaal te laag
P0690 Voedingsrelais regeleenheid, referentie signaal te hoog
P0691 Koelluchtventilator 1, kortsluiting met massa
P0692 Koelluchtventilator 1, kortsluiting met plus
P0693 Koelluchtventilator 2, kortsluiting met massa
P0694 Koelluchtventilator 2, kortsluiting met plus
P0695 Koelluchtventilator 3, kortsluiting met massa
P0696 Koelluchtventilator 3, kortsluiting met plus
P0697 Sensor "C" referentie voltage, circuit onderbroken
P0698 Sensor "C" referentie voltage, kortsluiting aan massa
P0699 Sensor "C" referentie voltage, kortsluiting aan plus
P0700 Regeleenheid transmissie, onjuiste werking
P0701 Regeleenheid transmissie, controle transmissie onaannemelijk signaal
P0702 Transmissie, onjuiste werking
P0703 Remlichtschakelaar, onjuist signaal
P0704 Koppelingschakelaar, onjuist signaal
P0705 Rijstandsensor transmissie (PRND), onjuist signaal
P0706 Sensor transmissietrap automaat, onjuist signaal
P0707 Sensor transmissietrap automaat, signaal te zwak
P0708 Sensor transmissietrap automaat, signaal te sterk
P0709 Sensor transmissietrap automaat, tijdelijke storing
P0710 Temperatuursensor transmissievloeistof, onjuist signaal
P0711 Temperatuursensor transmissievloeistof, onaannemelijk signaal
P0712 Temperatuursensor transmissievloeistof, signaal te zwak
P0713 Temperatuursensor transmissievloeistof, signaal te sterk
P0714 Temperatuursensor transmissievloeistof, tijdelijke storing
P0715 Sensor ingangstoerental transmissie, onjuist signaal
P0716 Sensor ingangstoerental transmissie, onaannemelijk signaal
P0717 Sensor ingangstoerental transmissie, geen signaal
P0718 Sensor ingangstoerental transmissie, tijdelijke storing
P0719 Koppelomvormer/remschakelaar, onjuist signaal
P0720 Sensor uitgangstoerental transmissie, onjuist signaal
P0721 Sensor uitgangstoerental transmissie, onaannemelijk signaal
P0722 Sensor uitgangstoerental transmissie, geen signaal
P0723 Sensor uitgangstoerental transmissie, tijdelijke storing
P0724 Koppelomvormer/remschakelaar, signaal te sterk
P0725 Toerentalsignaal van regeleenheid motor naar regeleenheid transmissie,onjuist signaal
P0726 Toerentalsignaal van regeleenheid motor naar regeleenheid transmissie,onaannemelijk signaal
P0727 Toerentalsignaal van regeleenheid motor naar regeleenheid transmissie,geen signaal
P0728 Toerentalsignaal van regeleenheid motor naar regeleenheid transmissie,storing in circuit
P0729 Overbrengingsverhouding versnelling 6, onjuist
P0730 Overbrengingsverhouding transmissie, onjuist
P0731 Overbrengingsverhouding versnelling 1, onjuist
P0732 Overbrengingsverhouding versnelling 2, onjuist
P0733 Overbrengingsverhouding versnelling 3, onjuist
P0734 Overbrengingsverhouding versnelling 4, onjuist
P0735 Overbrengingsverhouding versnelling 5, onjuist
P0736 Overbrengingsverhouding achteruit, onjuist
P0737 Regeleenheid transmissie, circuit uitgaand signaal motortoerental
P0738 Regeleenheid transmissie, uitgaand signaal motortoerental te zwak
P0739 Regeleenheid transmissie, uitgaand signaal motortoerental te sterk
P0740 Koppeling koppelomvormer, onjuiste werking
P0741 Koppeling koppelomvormer, onjuiste werking
P0742 Koppeling koppelomvormer, onjuiste werking
P0743 Koppeling koppelomvormer, storing in circuit
P0744 Koppeling koppelomvormer, tijdelijke storing
P0745 Magneetklep drukregelaar transmissie, onjuiste werking
P0746 Magneetklep drukregelaar transmissie, onjuiste werking
P0747 Magneetklep drukregelaar transmissie, onjuiste werking
P0748 Magneetklep drukregelaar transmissie, storing in circuit
P0749 Magneetklep drukregelaar transmissie, tijdelijke storing
P0750 Transmissie schakelklep 1, onjuiste werking
P0751 Transmissie schakelklep 1, onjuiste werking
P0752 Transmissie schakelklep 1, onjuiste werking
P0753 Transmissie schakelklep 1, storing in circuit
P0754 Transmissie schakelklep 1, tijdelijke storing
P0755 Transmissie schakelklep 2, onjuiste werking
P0756 Transmissie schakelklep 2, onjuiste werking
P0757 Transmissie schakelklep 2, onjuiste werking
P0758 Transmissie schakelklep 2, storing in circuit
P0759 Transmissie schakelklep 2, tijdelijke storing
P0760 Transmissie schakelklep 3, onjuiste werking
P0761 Transmissie schakelklep 3, onjuiste werking
P0762 Transmissie schakelklep 3, onjuiste werking
P0763 Transmissie schakelklep 3, storing in circuit
P0764 Transmissie schakelklep 3, tijdelijke storing
P0765 Transmissie schakelklep 4, onjuiste werking
P0766 Transmissie schakelklep 4, onjuiste werking
P0767 Transmissie schakelklep 4, onjuiste werking
P0768 Transmissie schakelklep 4, storing in circuit
P0769 Transmissie schakelklep 4, tijdelijke storing
P0770 Transmissie schakelklep 5, onjuiste werking
P0771 Transmissie schakelklep 5, onjuiste werking
P0772 Transmissie schakelklep 5, onjuiste werking
P0773 Transmissie schakelklep 5, storing in circuit
P0774 Transmissie schakelklep 5, tijdelijke storing
P0775 Magneetklep 2 drukregelaar transmissie, onjuiste werking
P0776 Magneetklep 2 drukregelaar transmissie, onjuiste werking
P0777 Magneetklep 2 drukregelaar transmissie, onjuiste werking
P0778 Magneetklep 2 drukregelaar transmissie, storing in circuit
P0779 Magneetklep 2 drukregelaar transmissie, tijdelijke storing
P0780 Transmissie, storing bij schakelen
P0781 Transmissie, storing bij schakelen 1-2
P0782 Transmissie, storing bij schakelen 2-3
P0783 Transmissie, storing bij schakelen 3-4
P0784 Transmissie, storing bij schakelen 4-5
P0785 Magneetklep schakelmoment transmissie, onjuiste werking
P0786 Magneetklep schakelmoment transmissie, onaannemelijk signaal
P0787 Magneetklep schakelmoment transmissie, signaal te zwak
P0788 Magneetklep schakelmoment transmissie, signaal te sterk
P0789 Magneetklep schakelmoment transmissie, tijdelijke storing
P0790 Transmissie schakelaar "normaal/sport", onjuiste werking
P0791 Snelheidssensor 1 tussenas transmissie, onjuiste werking
P0792 Snelheidssensor 1 tussenas transmissie, onjuiste werking
P0793 Snelheidssensor 1 tussenas transmissie, geen signaal
P0794 Snelheidssensor 1 tussenas transmissie, tijdelijke storing
P0795 Magneetklep 3 drukregelaar transmissie, onjuiste werking
P0796 Magneetklep 3 drukregelaar transmissie, onjuiste werking
P0797 Magneetklep 3 drukregelaar transmissie, onjuiste werking
P0798 Magneetklep 3 drukregelaar transmissie, storing in circuit
P0799 Magneetklep 3 drukregelaar transmissie, tijdelijke storing
P0800 Transmissie, aanvraag storingslamp (MIL)
P0801 Transmissie blokkering achteruit, onjuiste werking
P0802 Transmissie storingslamp (MIL), open circuit
P0803 Transmissie schakelklep 1-4, onjuiste werking
P0804 Transmissie waarschuwingslampje opschakelen, storing in circuit
P0805 Positiesensor koppeling, storing in circuit
P0806 Positiesensor koppeling, onjuiste werking
P0807 Positiesensor koppeling, signaal te zwak
P0808 Positiesensor koppeling, signaal te sterk
P0809 Positiesensor koppeling, tijdelijke storing
P0810 Bediening koppeling, onjuiste werking
P0811 Koppeling, overmatige slip
P0812 Transmissie achteruit, storing ingaand circuit
P0813 Transmissie achteruit, storing uitgaand circuit
P0814 Transmissie keuze display, storing in circuit
P0815 Schakelaar voor opschakelen, storing in circuit
P0816 Schakelaar voor terugschakelen, storing in circuit
P0817 Startvergrendeling, storing in circuit
P0818 Aandrijflijn ontkoppelschakelaar, storing ingaand circuit
P0819 Schakelaars op- en terugschakelen komen niet overeen met ingeschakelde versnelling
P0820 Versnellingshendel X-Y positiesensor, storing in circuit
P0821 Versnellingshendel X positiesensor, storing in circuit
P0822 Versnellingshendel Y positiesensor, storing in circuit
P0823 Versnellingshendel X positiesensor, tijdelijke storing
P0824 Versnellingshendel Y positiesensor, tijdelijke storing
P0825 Schakelaars op- en terugschakelen (versnelling beinvloeding), storing in circuit
P0826 Schakelaars op- en terugschakelen, storing ingaand circuit
P0827 Schakelaars op- en terugschakelen, ingaand signaal te zwak
P0828 Schakelaars op- en terugschakelen, ingaand signaal te sterk
P0829 Versnelling 5-6, onjuiste werking
P0830 Koppelingsschakelaar 1, storing in circuit
P0831 Koppelingsschakelaar 1, signaal te zwak
P0832 Koppelingsschakelaar 1, signaal te sterk
P0833 Koppelingsschakelaar 2, storing in circuit
P0834 Koppelingsschakelaar 2, signaal te sterk
P0835 Koppelingsschakelaar 2, signaal te sterk
P0836 Schakelaar vierwielaandrijving, storing in circuit
P0837 Schakelaar vierwielaandrijving, onjuiste werking
P0838 Schakelaar vierwielaandrijving, signaal te zwak
P0839 Schakelaar vierwielaandrijving, signaal te sterk
P0840 Transmissie vloeistofdruksensor 1 of vloeistofdrukschakelaar 1, storing in circuit
P0841 Transmissie vloeistofdruksensor 1 of vloeistofdrukschakelaar 1, onaannemelijk signaal
P0842 Transmissie vloeistofdruksensor 1 of vloeistofdrukschakelaar 1, signaal te zwak
P0843 Transmissie vloeistofdruksensor 1 of vloeistofdrukschakelaar 1, signaal te sterk
P0844 Transmissie vloeistofdruksensor 1 of vloeistofdrukschakelaar 1, tijdelijke storing
P0845 Transmissie vloeistofdruksensor 2 of vloeistofdrukschakelaar 2, storing in circuit
P0846 Transmissie vloeistofdruksensor 2 of vloeistofdrukschakelaar 2, onjuiste werking
P0847 Transmissie vloeistofdruksensor 2 of vloeistofdrukschakelaar 2, signaal te zwak
P0848 Transmissie vloeistofdruksensor 2 of vloeistofdrukschakelaar 2, signaal te sterk
P0849 Transmissie vloeistofdruksensor 2 of vloeistofdrukschakelaar 2, tijdelijke storing
P0850 Schakelaar neutraal of park, storing in ingaand circuit
P0851 Schakelaar neutraal of park, ingaand signaal te zwak
P0852 Schakelaar neutraal of park, ingaand signaal te sterk
P0853 Schakelaar "Drive", storing in ingaand circuit
P0854 Schakelaar "Drive", ingaand signaal te zwak
P0855 Schakelaar "Drive", ingaand signaal te sterk
P0856 Tractie controle, storing ingaand signaal
P0857 Tractie controle, storing ingaand signaal of onjuiste werking
P0858 Tractie controle, ingaand signaal te zwak
P0859 Tractie controle, ingaand signaal te sterk
P0860 Regeleenheid transmissie, storing in communicatiecircuit
P0861 Regeleenheid transmissie, signaal communicatiecircuit te zwak
P0862 Regeleenheid transmissie, signaal communicatiecircuit te sterk
P0863 Regeleenheid transmissie, storing in communicatiecircuit
P0864 Regeleenheid transmissie, storing in communicatiecircuit
P0865 Regeleenheid transmissie, signaal communicatie te zwak
P0866 Regeleenheid transmissie, signaal communicatie te sterk
P0867 Transmissie vloeistofdruk, onjuist
P0868 Transmissie vloeistofdruk, te laag
P0869 Transmissie vloeistofdruk, te hoog
P0870 Transmissie vloeistofdruksensor 3 of vloeistofdrukschakelaar 3, storing in circuit
P0871 Transmissie vloeistofdruksensor 3 of vloeistofdrukschakelaar 3, storing in circuit
P0872 Transmissie vloeistofdruksensor 3 of vloeistofdrukschakelaar 3, signaal te zwak
P0873 Transmissie vloeistofdruksensor 3 of vloeistofdrukschakelaar 3, signaal te sterk
P0874 Transmissie vloeistofdruksensor 3 of vloeistofdrukschakelaar 3, tijdelijke storing
P0875 Transmissie vloeistofdruksensor 4 of vloeistofdrukschakelaar 4, storing in circuit
P0876 Transmissie vloeistofdruksensor 4 of vloeistofdrukschakelaar 4, onjuiste werking
P0877 Transmissie vloeistofdruksensor 4 of vloeistofdrukschakelaar 4, signaal te zwak
P0878 Transmissie vloeistofdruksensor 4 of vloeistofdrukschakelaar 4, signaal te sterk
P0879 Transmissie vloeistofdruksensor 4 of vloeistofdrukschakelaar 4, tijdelijke storing
P0880 Regeleenheid transmissie, (signaal) ingaande voeding onjuist
P0881 Regeleenheid transmissie, (signaal) ingaande voeding onjuist
P0882 Regeleenheid transmissie, (signaal) ingaande voeding te zwak
P0883 Regeleenheid transmissie, (signaal) ingaande voeding te sterk
P0884 Regeleenheid transmissie, (signaal) ingaande voeding tijdelijke storing
P0885 Voedingsrelais regeleenheid transmissie, onjuiste werking
P0886 Voedingsrelais regeleenheid transmissie, signaal te zwak
P0887 Voedingsrelais regeleenheid transmissie, signaal te sterk
P0888 Voedingsrelais regeleenheid transmissie, voltage controle circuit
P0889 Voedingsrelais regeleenheid transmissie, voltage controle circuit onjuiste werking
P0890 Voedingsrelais regeleenheid transmissie, voltage controle circuit signaal te zwak
P0891 Voedingsrelais regeleenheid transmissie, voltage controle circuit signaal te sterk
P0892 Voedingsrelais regeleenheid transmissie, voltage controle tijdelijke storing
P0893 Meerdere versnellingen ingeschakeld
P0894 Transmissie, slippend onderdeel
P0895 Transmissie, schakeltijd te kort
P0896 Transmissie, schakeltijd te lang
P0897 Transmissievloeistof, verouderd of slecht
P0898 Regeleenheid transmissie, signaal aanvraag storingslamp (MIL) te zwak
P0899 Regeleenheid transmissie, signaal aanvraag storingslamp (MIL) te sterk
P0900 Actuator bediening koppeling, onjuiste werking of storing in circuit
P0901 Actuator bediening koppeling, onjuiste werking
P0902 Actuator bediening koppeling, signaal te zwak
P0903 Actuator bediening koppeling, signaal te sterk
P0904 Transmissie positie keuzehendel, storing in circuit
P0905 Transmissie positie keuzehendel, onjuiste werking
P0906 Transmissie positie keuzehendel, signaal te zwak
P0907 Transmissie positie keuzehendel, signaal te sterk
P0908 Transmissie positie keuzehendel, tijdelijke storing
P0909 Transmissie bediening versnelling, storing
P0910 Actuator versnellingsbediening, storing in circuit
P0911 Actuator versnellingsbediening, onjuiste werking
P0912 Actuator versnellingsbediening, signaal te zwak
P0913 Actuator versnellingsbediening, signaal te sterk
P0914 Transmissie positiesensor versnellingsbediening, storing in circuit
P0915 Transmissie positiesensor versnellingsbediening, onjuiste werking
P0916 Transmissie positiesensor versnellingsbediening, signaal te zwak
P0917 Transmissie positiesensor versnellingsbediening, signaal te sterk
P0918 Transmissie positiesensor versnellingsbediening, tijdelijke storing
P0919 Transmissie positiesensor versnellingsbediening, storing
P0920 Actuator bediening oneven versnellingen, onjuiste werking
P0921 Actuator bediening versnellingen voorwaarts, onjuiste werking
P0922 Actuator bediening versnellingen voorwaarts, signaal te zwak
P0923 Actuator bediening versnellingen voorwaats, signaal te sterk
P0924 Actuator bediening versnellingen achteruit, onjuiste werking
P0925 Actuator bediening versnellingen achteruit, onjuiste werking
P0926 Actuator bediening versnelling achteruit, signaal te zwak
P0927 Actuator bediening versnelling achteruit, signaal te sterk
P0928 Blokkeer-magneetklep versnelling, onjuiste werking
P0929 Blokkeer-magneetklep versnelling, onjuiste werking
P0930 Blokkeer-magneetklep versnelling, signaal te zwak
P0931 Blokkeer-magneetklep versnelling, signaal te sterk
P0932 Transmissie vloeistofdruksensor, storing in circuit
P0933 Transmissie vloeistofdruksensor, onjuiste werking
P0934 Transmissie vloeistofdruksensor, ingaand signaal te zwak
P0935 Transmissie vloeistofdruksensor, ingaand signaal te sterk
P0936 Transmissie vloeistofdruksensor, tijdelijke storing
P0937 Transmissie vloeistoftemperatuursensor, storing in circuit
P0938 Transmissie vloeistoftemperatuursensor, onjuiste werking
P0939 Transmissie vloeistoftemperatuursensor, signaal te zwak
P0940 Transmissie vloeistoftemperatuursensor, signaal te sterk
P0941 Transmissie vloeistoftemperatuursensor, tijdelijke storing
P0942 Transmissie hydraulische drukunit, onjuiste werking
P0943 Transmissie hydraulische drukunit, tijd aansturen unit te kort
P0944 Transmissie hydraulische drukunit, drukverlies
P0945 Transmissie, relais hydraulische drukunit, storing in circuit
P0946 Transmissie, relais hydraulische drukunit, onjuiste werking
P0947 Transmissie, relais hydraulische drukunit, signaal te zwak
P0948 Transmissie, relais hydraulische drukunit, signaal te sterk
P0949 Automatisch bediende versnellingsbak (ASM), adaptieve waarden niet ingelezen
P0950 Aansturing automatisch bediende versnellingsbak (ASM), onjuiste werking
P0951 Aansturing automatisch bediende versnellingsbak (ASM), onjuiste werking
P0952 Aansturing automatisch bediende versnellingsbak (ASM), signaal te zwak
P0953 Aansturing automatisch bediende versnellingsbak (ASM), signaal te sterk
P0954 Aansturing automatisch bediende versnellingsbak (ASM), tijdelijke storing
P0955 Schakelprogr. (sport,winter) automatisch bediende versnellingsbak (ASM), onjuiste werking
P0956 Schakelprogr. (sport,winter) automatisch bediende versnellingsbak (ASM), onjuiste werking
P0957 Schakelprogr. (sport, winter) automatisch bediende versnellingsbak (ASM), signaal te zwak
P0958 Schakelprogr. (sport, winter) automatisch bediende versnellingsbak (ASM), signaal te sterk
P0959 Schakelprogr. (sport, winter) automatisch bediende versnellingsbak (ASM), tijdelijke storing
P0960 Solenoide drukregeling A, onderbreking
P0961 Solenoide drukregeling A, bereik/vermogen
P0962 Solenoide drukregeling A, laag signaal
P0963 Solenoide drukregeling A, hoog signaal
P0964 Solenoide drukregeling B, onderbreking
P0965 Solenoide drukregeling B, bereik/vermogen
P0966 Solenoide drukregeling B, laag signaal
P0967 Solenoide drukregeling B, hoog signaal
P0968 Solenoide drukregeling C, onderbreking
P0969 Solenoide drukregeling C, bereik/vermogen
P0970 Solenoide drukregeling C, laag signaal
P0971 Solenoide drukregeling C, hoog signaal
P0972 Aansturing transmissie schakelklep 1, onjuiste werking
P0973 Aansturing transmissie schakelklep 1, signaal te zwak
P0974 Aansturing transmissie schakelklep 1, signaal te sterk
P0975 Aansturing transmissie schakelklep 2, onjuiste werking
P0976 Aansturing transmissie schakelklep 2, signaal te zwak
P0977 Aansturing transmissie schakelklep 2, signaal te sterk
P0978 Aansturing transmissie schakelklep 3, onjuiste werking
P0979 Aansturing transmissie schakelklep 3, signaal te zwak
P0980 Aansturing transmissie schakelklep 3, signaal te sterk
P0981 Aansturing transmissie schakelklep 4, onjuiste werking
P0982 Aansturing transmissie schakelklep 4, signaal te zwak
P0983 Aansturing transmissie schakelklep 4, signaal te sterk
P0984 Aansturing transmissie schakelklep 5, onjuiste werking
P0985 Aansturing transmissie schakelklep 5, signaal te zwak
P0986 Aansturing transmissie schakelklep 5, signaal te sterk
P0987 Transmissie vloeistofdruksensor 5 of vloeistofdrukschakelaar 5, storing in circuit
P0988 Transmissie vloeistofdruksensor 5 of vloeistofdrukschakelaar 5, onjuiste werking
P0989 Transmissie vloeistofdruksensor 5 of vloeistofdrukschakelaar 5, signaal te zwak
P0990 Transmissie vloeistofdruksensor 5 of vloeistofdrukschakelaar 5, signaal te sterk
P0991 Transmissie vloeistofdruksensor 5 of vloeistofdrukschakelaar 5, tijdelijke storing
P0992 Transmissie vloeistofdruksensor 6 of vloeistofdrukschakelaar 6, storing in circuit
P0993 Transmissie vloeistofdruksensor 6 of vloeistofdrukschakelaar 6, onjuiste werking
P0994 Transmissie vloeistofdruksensor 6 of vloeistofdrukschakelaar 6, signaal te zwak
P0995 Transmissie vloeistofdruksensor 6 of vloeistofdrukschakelaar 6, signaal te sterk
P0996 Transmissie vloeistofdruksensor 6 of vloeistofdrukschakelaar 6, tijdelijke storing
P0997 Transmissie schakelklep 6, onjuiste werking
P0998 Transmissie schakelklep 6, signaal te zwak
P0999 Transmissie schakelklep 6, signaal te sterk

Lees verder

Torque (app voor android)

Wanneer u in het bezit bent van een android apparaat, zoals een smartphone of tablet, en één van onze OBD2 bluetooth dongles dan is Torque een musthave app. Het tovert uw android toestel om tot een OBD2 prestatie en diagnose tool. Torque is in twee varianten verkrijgbaar; de gratis versie Torque Lite en de betaalde versie Torque Pro.
Lees verder